Audyt

„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Albert Einstein

Audyt to nie tylko analiza informacji o Twoich finansach, kosztach, przepływie środków czy stanach magazynowych. Audyt to odpowiedź na pytanie które zasoby przynoszą Ci najwięcej korzyści a z których możesz zrezygnować lub zmodyfikować nie tracąc jakości biznesowej.

Audyt to oparta na faktach wnikliwa analityka pozwalająca ukierunkować Twoje zasoby tam gdzie przyniosą największe mierzalne efekty.

95% projektów zrealizowanych

dla kluczowych klientów wykazało możliwości oszczędności na poziomie 6-15% w skali roku.

19 analiz pozwoliło na zmniejszenie

kosztów związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami o 8,9% (avg 2017-2018)

24 projekty restrukturyzacji w obszarach HR

pozwoliło na zdefiniowanie odpowiedzialność i zakresów obowiązków redukując tym samym zatrudnienie o 7,9% (avg 2016-2020)

Wybrane przykłady to tylko wierzchołek możliwości i kluczowych informacji jakie niesie za sobą przeprowadzony audyt. Jeśli zastanawiasz się nad reorganizacją i usprawnieniem procesów w firmie zacznij od audytu a my zaplanujemy dla Ciebie kolejne kroki rozwoju.